IYF TỔ CHỨC “TRẠI VĂN HÓA NHẬT BẢN“ TẠI VUFO

Tháng Mười Hai 2nd, 2018|0 Comments

Sáng ngày 28 tháng 3, chương trình ‘Trại Văn hóa Nhật Bản” dành cho các cán bộ và Đoàn viên thanh niên của [...]