· 12.01.2017 – Mind Education tại Đại học Xây Dựng ( 20 giảng viên và 500 sinh viên)
· 14.01.2017 – Mind Education tại Đại học Mở ( 20 giảng viên và 150 sinh viên)
· 17 ~ 20.01.2017 – Mind Education tại Đại học Mở Công Nghiệp Dệt May Hà Nội ( 80 giảng viên và 2000 sinh viên)
· 07.03.2017 – Mind Education tại Đại học Quốc gia ( 5 giảng viên và 60 sinh viên)
· 9.03.2017 – Mind Education tại Đại học Thủy Lợi ( 10 giảng viên và 300 sinh viên)
· 10.03.2017 – Mind Education tại Cao Đẳng Công Nghệ Cao Hà Nội ( 3 giảng viên và 50 sinh viên)

· Lễ ký kết thỏa thuận khung giữa VUFO & IYF 21.3.2016 – IYF ký kết thỏa thuận hợp tắc với chính phủ Việt Nam
· 22.03.2016 – Mind Education tại Tinh thần lãnh đạo thanh thiếu niên – 100 giảng viên – 300 sinh viên
· 22.06.2016 – Mind Education tại Hội Nghị Hiệu Trưởng ( 80 giảng viên)
· 23.06.2016 – Mind Education tại Đại học Nguyễn Trãi ( 50 giảng viên và 300 sinh viên)
· 23.03.2016 – Mind Education tại Cao Đẳng Asean ( 100 giảng viên và 200 sinh viên)
· 30.08.2016 – Mind Education tại Đại học Công Nghiệp Dệt May ( 200 giảng viên và 500 sinh viên)
· 01.09.2016 – Mind Education tại Cao Đẳng Thương Mại và Du Lịch ( 100 giảng viên và 600 sinh viên)
· 6.12.2016 – Mind Education tại Đaị học Sư Phạm Hà Nội ( 50 giảng viên và 150 sinh viên)
· 7.12.2016 – Mind Education tại Đại học Hà Nội ( 30 giảng viên và 300 sinh viên)
· Tình nguyện viên IYF lần thứ 5 đến Đông Nam Á
· Gửi tình nguyện viên quốc tế lần thứ 15 (422 người đến 62 quốc gia)
· Liên hoan tình nguyện viên trở về ( Homecoming Festival) lần thứ 14 (10 thành phố)

· Tình nguyện viên IYF lần thứ 4 đến Đông Nam Á
· Gửi tình nguyện viên quốc tế lần thứ 14 (412 người đến 58 quốc gia)
· Liên hoan tình nguyện viên trở về ( Homecoming Festival) lần thứ 13 (10 thành phố)
· IYF World Camp 2015 tại 25 quốc gia 34 lần
· IYF World Culture Camp 2015 tại Hàn Quốc (2.442 người từ 61 quốc gia)
· (5th Minister of Youth World Forum) 2015 Diễn đàn Thế giới Thanh niên lần 5 (42 bộ trưởng từ 26 quốc gia)
· 3rd World Education Leaders Forum ( Diễn đàn Lãnh đạo Giáo dục Thế giới lần thứ 3) ( 35 lãnh đạo từ 18 quốc gia)
· IYF National English Speech Contest, Cuộc thi Nói Tiếng Anh quốc gia IYF lần thứ 15 cho học sinh trung học cơ sở, học sinh cấp 3 và sinh viên đại học

· Gửi tình nguyện viên quốc tế lần thứ 13 (447 người đến 74 quốc gia)
· Liên hoan tình nguyện viên trở về ( Homecoming Festival) (12 thành phố)
· IYF World Camp 2014 tại 29 quốc gia 37 lần
· IYF World Culture Camp 2014 ở Hàn Quốc (2.819 người ở 55 quốc gia)
· (4th Minister of Youth World Forum) 2013 Diễn đàn Thế giới Thanh niên lần 4 (36 bộ trưởng từ 22 quốc gia)
· 2nd World Education Leaders Forum ( Diễn đàn Lãnh đạo Giáo dục Thế giới lần thứ 2) (47 lãnh đạo đến từ 22 quốc gia)
· IYF National English Speech Contest, Cuộc thi Nói Tiếng Anh quốc gia IYF lần thứ 14 cho học sinh trung học cơ sở, học sinh cấp 3 và sinh viên đại học

· Gửi tình nguyện viên quốc tế lần thứ 12 (411 người đến 66 quốc gia)
· Các tình nguyện viên IYF lần thứ 3 đến Đông Nam Á
· Lễ hội tình nguyện viên trở về ( Homecoming Festival) lần thứ 11 (9 thành phố)
· IYF World Culture Camp 2013 tại Hàn Quốc (3.289 người từ 47 quốc gia)
(Đổi tên)
· (3rd Minister of Youth World Forum) 2013 Diễn đàn Thế giới Thanh niên lần 3 (44 Bộ trưởng từ 24 quốc gia)
· (The 1st World Education Leaders Forum) Diễn đàn Lãnh đạo Giáo dục Thế giới lần thứ nhất (16 trường đại học)
· IYF National English Speech Contest, Cuộc thi Nói Tiếng Anh quốc gia IYF lần thứ 13 cho học sinh trung học cơ sở, Sinh viên đại học và cao đẳng

· IYF Global Camp 2012 ở Thái Lan
· Các tình nguyện viên IYF lần thứ 2 đến Đông Nam Á
· Gửi tình nguyện viên quốc tế lần thứ 11 (503 người đến 70 quốc gia)
· Lễ hội tình nguyện viên trở về ( Homecoming Festival) (12 thành phố)
· IYF World Camp 2012 tại 33 quốc gia
· (2nd Minister of Youth World Forum) 2012 Diễn đàn Thế giới Thanh niên lần 2 (32 bộ trưởng từ 23 quốc gia)
· IYF National English Speech Contest, Cuộc thi Nói Tiếng Anh quốc gia IYF lần thứ 12 cho trường trung học cơ sở, Sinh viên đại học và cao đẳng

· IYF Global Camp 2011 ở Thái Lan
· Các tình nguyện viên IYF lần thứ nhất đến Đông Nam Á
· Gửi tình nguyện viên quốc tế lần thứ 10 (523 người đến 68 quốc gia)
· Lễ hội trở về ( Homecoming Festival) lần 9 (10 thành phố)
· IYF World Camp 2011 tại 39 quốc gia
· (1st Minister of Youth World Forum) 2011 Diễn đàn Thanh niên Thế giới lần thứ nhất (22 Bộ trưởng từ 21 quốc gia)
· IYF National English Speech Contest, Cuộc thi Nói Tiếng Anh quốc gia IYF lần thứ 11 cho trường trung học, Sinh viên đại học và cao đẳng…

· IYF Global Camp 2010 tại Hồng Kông
· Gửi tình nguyện viên quốc tế lần thứ 9 (380 người đến 65 quốc gia)
· Lễ hội trở về ( Homecoming Festival) lần 8 (10 thành phố)
· IYF World Camp 2010 tại 30 quốc gia
· Được nhận “Giải thưởng của Bộ trưởng Bình đẳng giới và Gia đình” tại
Triển lãm thanh niên Hàn Quốc 2010
· IYF National English Speech Contest – Cuộc thi Nói Tiếng Anh quốc gia IYF lần thứ 10 cho trường trung học cơ sở, Sinh viên đại học và cao đẳng
· Chuyến lưu diễn âm nhạc quốc gia ‘Heo Jun’

· IYF Global Camp 2009 tại Malaysia (1.534 người tham gia)
· Gửi tình nguyện viên quốc tế lần thứ 8 (420 người đến 65 quốc gia)
· Lễ hội trở về ( Homecoming Festival) lần 7 (8 thành phố)
· IYF World Camp 2009 tại 10 quốc gia
· IYF Culture ( Lễ hội Văn hoá IYF) lần 5 (Triển lãm Văn hoá Thế giới) [Seoul Land] · Lưu diễn nhạc kịch âm nhạc quốc gia ‘Heo Jun’

· IYF Global Camp 2008 tại Úc (1.831 người)
· Gửi tình nguyện viên quốc tế lần thứ 7 (605 người đến 80 quốc gia)
· Lễ hội trở về ( Homecoming Festival) lần 6 (6 thành phố)
· IYF World Camp 2008 tại 4 quốc gia
· Ký kết trao đổi và hợp tác với Hiệp hội Thanh niên Áo (OJAB)
· Nhận giải thưởng Bộ Y tế và Phúc lợi năm 2008 về Tuần lễ Thanh niên
· IYF Culture ( Văn hoá IYF) lần 4 (Triển lãm Văn hoá Thế giới) [Seoul Land]

· IYF Global Camp 2007 tại Thái Lan (2.285 người tham gia)
· Gửi tình nguyện viên quốc tế lần thứ 6 (630 người đến 75 quốc gia)
· Lễ hội trở về ( Homecoming Festival) lần 5 (9 thành phố)
· IYF World Camp 2007 lần thứ nhất ở Mexico
· IYF Culture ( Lễ hội Văn hoá IYF) lần 3 (Triển lãm Văn hoá Thế giới) [COEX]

· IYF Global Camp năm 2006 tại Hawaii (1.800 người)
· Gửi tình nguyện viên quốc tế lần thứ 5 (551 người đến 60 quốc gia)
· Lễ hội trở về ( Homecoming Festival) lần 4 (10 thành phố)
· IYF Culture ( Lễ hội Văn hoá IYF) lần 2 (Triển lãm Văn hoá Thế giới) [COEX]

· Cắm Trại Thế giới IYF năm 2005 ở Úc (1.520 người)
· Gửi tình nguyện viên quốc tế lần thứ 4 (237 người đến 49 quốc gia)
· Lễ hội trở về ( Homecoming Festival) lần 3 của tình nguyện viên quốc tế lần 2
· Khai trương Trường IYF East Seoul Lincoln
· Được nhận “Giải thưởng lớn cho đóng góp xã hội ở Hàn Quốc” Grand Prize for Social Contribution in Korea” (Lĩnh vực Giao lưu Quốc tế)
· Lễ ký kết hợp tác với Woollongong Australia
· IYF Culture ( Lễ hội Văn hoá IYF) lần 1 (Triển lãm Kinh nghiệm Văn hoá Thế giới) (được tài trợ bởi COEX, Ủy ban Thanh niên Quốc gia, Bộ Văn hoá và Du lịch)

· Gửi tình nguyện viên quốc tế lần thứ 3 (110 sinh viên đến 45 quốc gia)
· Lễ hội trở về ( Homecoming Festival) lần 1 của tình nguyện viên quốc tế lần thứ 2
· IYF World Camp (Cắm Trại Thế giới IYF) lần thứ 7 (do Bộ Văn hoá và Du lịch tài trợ)

· Gửi tình nguyện viên quốc tế lần thứ 2 (31 sinh viên đến 31 quốc gia)
· Lễ hội trở về ( Homecoming Festival) lần 1 của tình nguyện viên quốc tế đầu tiên

· Gửi tình nguyện viên quốc tế đầu tiên (14 sinh viên đến 10 quốc gia)
· IYF hỗ trợ phiên dịch trong 2002 FIFA Hàn Quốc-Nhật Bản World Cup

· Thành lập IYF (Một tổ chức quốc tế chịu trách nhiệm về vấn đề tuổi trẻ)
· Thành lập 10 chi nhánh IYF tại Hàn Quốc và 10 chi nhánh IYF ở nước ngoài.
· International Youth Fellowship Được đăng ký và cấp phép
· Cuộc thi Nói Tiếng Anh quốc gia IYF lần 1 (1st IYF National English Speech Contest) cho trường trung học cơ sở, Sinh viên đại học và cao đẳng
· IYF World Camp lần thứ 4
( IYF Worldcamp được có tên chính thức, và quyết định tổ chức World Camp hàng năm)

·‘95. 7. South Korea-U.S Combined Youth Camp lần đầu tiên
(Thế hệ người Mỹ gốc Hàn thứ 2, Sinh viên Đại học của Hàn Quốc)
·‘99. 7. International Youth Camp lần thứ 3
(Mở rộng và đổi tên thành World Camp)