CUỘC THI NÓI TIẾNG ANH IYF

“Cuộc thi của các nhà thông thái”

Tổ chức lần đầu tiên vào năm 2001, cuộc thi được biết đến với sự uy tín và tính rộng khắp đã thể hiện nhận thức của sinh viên. Cuộc thi được hoan nghênh rộng rãi bởi các đề tài của sinh viên nhằm truyển cảm xúc tới mọi người. Sinh viên tham dự có cơ hội được phát triển kỹ năng và đạt được sự tự tin trong sử dụng tiếng Anh. Họ không chỉ cần viết và nhớ kịch bản mà còn phải thuyết trình một cách thực sự tự nhiên, từ đó nâng cao khả năng giao tiếp của bản thân.