NHỮNG DIỄN GIẢ ĐẶC BIỆT

“Lắng nghe lời của các chuyên gia”

Giá trị và ý nghĩa thực sự của cuộc sống là món quà bạn nhận được sau khi trải qua nhiều sự khó khăn và nỗi thất vọng trong cuộc sống. IYF mời tới những diễn giả là những người thành công trong các vị trí khác nhau của cuộc sống. Chúng tôi lắng nghe về các quan điểm và triết lý sống để sinh viên có thể tạo dựng định hướng cho tương lai, để có sự chuẩn bị cho cuộc sống, về tương lai và hy vọng. Quỹ Nobel, chủ tịch ban giám đốc, ngài Michael Nobel và đại diện DTAC, ông Sikve Dreke và Haksoo Kim, tổng thư ký UN ESCAP và những nhân vật nổi tiếng khác trên thế giới được mời tới để chia sẻ những khoảnh khắc chân thành và ý nghĩa.