TRƯỜNG HỌC IYF

 

Ngôi trường thành lập từ những trái tim, đào tạo nên những nhà lãnh đạo tương lai.

Ngôi trường danh cho những sinh viên đã mất đi cảm hứng với hệ thống học thuật cơ bản và thiếu tầm nhìn của hiện tại. Ngôi trường IYF được thành lập tạo nên thách thức về hệ thống giáo dục tiên tiến nhất trên toàn thế giới hướng tới đối tượng mục tiêu là những sinh viên có tố chất lãnh đạo tiềm năng trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và các lĩnh vực quan trọng khác của cuộc sống. Như một con sâu hóa thành chú bướm xinh đẹp, ngôi trường IYF là nơi giúp cho sinh viên đạt được ước mơ, vượt qua khó khăn, sẵn sàng đương đầu với thách thức và sẻ chia tấm lòng để trở thành một nhà lãnh đạo trong tương lai.

Trường học IYF đang được thành lập tại các nước có văn phòng đại diện của IYF.